Object structure
Title:

Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Recognition of research and development cost in accounting

Creator:

Giedroyć, Magdalena

Subject and Keywords:

koszty badań i rozwoju ; rachunkowość ; sprawozdawczość finansowa ; research and development costs (R&D) ; accounting ; financial reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 156-169

Abstrakt:

Siła napędowa gospodarki w znaczącej mierze pochodzi z tworzenia i sprzedaży nowych produktów i technologii. Z powodu ciągle rosnących nakładów na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw kluczowe wydaje się wypracowywanie instytucjonalnych rozwiązań zachęcających przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych nakładów. Jednym z takich rozwiązań mogą być bilansowe zasady uznawania kosztów badań i rozwoju, jako że mają one wpływ na skłonność przedsiębiorstw do ponoszenia tych kosztów. Artykuł ma na celu ocenę użyteczności informacji sprawozdawczych wynikających z różnych sposobów uznawania kosztów prac badawczo-rozwojowych w rachunkowości w wybranych krajach anglosaskich oraz w ramach rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Wartość artykułu polega na tym, że poprzez jasne wskazanie determinant wyboru konkretnych rozwiązań w zakresie uznawania kosztów badań i rozwoju może przyczynić się to do dalszych prac nad optymalizacją opisanych rozwiązań, co w konsekwencji zachęci przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w działalność badawczo- -rozwojową. W artykule przeprowadzono analizę literatury, wykorzystując wnioskowanie indukcyjne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.14

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: