Object structure
Title:

Nowa ustawa o biegłych rewidentach i firmach audytorskich – wzmocnienie czy osłabienie rynku audytorskiego?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New Act on Auditors and Audit Companies − reinforcement or debilitation of audit market?

Creator:

Kogut, Joanna

Subject and Keywords:

audyt ; biegły rewident ; firma audytorska ; nadzór publiczny ; rewizja finansowa ; audit ; professional auditor ; audit firm ; public oversight ; financial revision

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 216-225

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena planowanych zmian w systemie rewizji finansowej w Polsce, wynikających z uchwalenia nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa ta to wymóg wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/56/UE i rozporządzenia nr 537/2014. Uchyla ona dotychczas obowiązującą ustawę o biegłych rewidentach, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i wprowadza wiele zmian w regulacjach rynku audytorskiego i biegłych rewidentów. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych oraz literatury z zakresu rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. Nowe regulacje prawne w zakresie rewizji finansowej są najbardziej restrykcyjne ze wszystkich krajów europejskich i budzą wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku audytorskim. Zmiany te należy określić jako ewolucyjne i ocenić pozytywnie ze względu na ich wpływ na wzrost jakości badania sprawozdań finansowych, w szczególności JZP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.19

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: