Object structure
Title:

Wybór formy opodatkowania VAT a koszty i korzyści rolnika

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Choice of VAT taxation form vs. farmer’s costs and benefits

Creator:

Kondraszuk, Tomasz ; Jaworski, Jacek

Subject and Keywords:

VAT ; rolnictwo ; rolnik ryczałtowy ; zarządzanie ; finanse ; value added tax (VAT) ; agriculture ; a flat-rate VAT farmer ; management ; finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 226-235

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów funkcjonowania VAT w rolnictwie. Kwestia kluczowa dotyczy oceny próby optymalizacji wyników ekonomicznych i finansowych rozliczania VAT. Rolnik ma wybór i rozlicza VAT w systemie ryczałtowym lub według zasad ogólnych. Powstaje pytanie o wybór korzystniejszej formy. Na bazie matematycznych formuł zaproponowano właściwe kryterium wyboru formy rozliczeń VAT w rolnictwie. Jest to zagadnienie bardzo istotne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia dla zarządzania działalnością rolniczą. Wagę tego problemu podkreśla fakt, że wcześniejsza analiza internetowych kalkulatorów wspomagających obliczenia skutków rezygnacji rolników z ryczałtu i przejścia na zasady ogólne wykazała błędy zarówno na poziomie samych obliczeń, jak i wynikających z nich wniosków i rekomendacji. Podobne błędy wykazał przegląd wybranych publikacji z lat 2000-2016 podejmujących problematykę VAT w rolnictwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.20

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: