Object structure
Title:

Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integrated reporting vs. corporate social responsibility

Creator:

Krasodomska, Joanna

Subject and Keywords:

sprawozdawczość zintegrowana ; CSR ; zrównoważony rozwój ; raport ; intregrated reporting ; sustainable development ; report

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 272-281

Abstrakt:

Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej powstała w 2010 r., a jej wytyczne (<IR> Framework) zostały opublikowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Council – IIRC) w 2013 r. Początkowo była ona silnie związana ze społeczno-środowiskowymi aspektami działalności przedsiębiorstw, z którymi przez wielu autorów nadal jest utożsamiana. Celem artykułu jest przybliżenie krytycznych głosów, zgodnie z którymi związki zintegrowanego raportowania ze zrównoważonym rozwojem (sustainable development) czy społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) znajdują się obecnie na dalszym planie. Raport zintegrowany ma przede wszystkim informować o procesie tworzenia wartości i jest adresowany do dostarczycieli kapitału (inwestorów). Jest on dodatkowym raportem, możliwym do opracowywania przez spółki obok sprawozdań finansowych i raportów społecznych. W zamierzeniu autorki rozważania zawarte w artykule przyczynią się do rozwoju naukowej dyskusji nad sprawozdawczością zintegrowaną i prowadzenia badań w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.24

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: