Object structure
Title:

Nowy raport biegłego rewidenta – implementacja przy audycie spółek WIG-20

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New statutory auditor report − implementation in audits of WIG-20 companies

Creator:

Kutera, Małgorzata

Subject and Keywords:

opinia biegłego rewidenta ; rewizja finansowa ; spółki giełdowe ; międzynarodowe standardy badania ; statutory auditor opinion ; financial audit ; listed companies ; international auditing standards

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 281-292

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja istotnych zmian w sposobie raportowania przez biegłego rewidenta wyników audytu do inwestorów oraz analiza stopnia ich implementacji przy badaniu sprawozdań finansowych spółek zaliczanych do WIG-20. Wydawana do tej pory, dość sztywna w brzmieniu opinia wraz z raportem nie spełnia już oczekiwań środowiska biznesowego. Główna teza brzmi: nowa struktura raportu biegłego rewidenta pokazuje istotne elementy metodologii badania sprawozdania i dzięki temu ułatwia czytelnikom zrozumienie wyników audytu. Artykuł opiera się na analizie zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz opinii z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych największych spółek notowanych na warszawskiej GPW. Opracowanie prezentuje kluczowe zagadnienia związane ze zmianą międzynarodowych i krajowych przepisów prawnych dotyczących raportów przygotowywanych przez biegłych rewidentów oraz ich praktyczną implementacją przez spółki audytorskie. Wyniki badań wskazują, że część biegłych rewidentów na bieżąco wdraża nowe elementy raportowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.25

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: