Object structure
Title:

Rachunkowość i edukacja w jej obszarze we współczesnej gospodarce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting and education in its area in the modern economy

Creator:

Kwiecień, Mirosława

Subject and Keywords:

teoria rachunkowości ; polityka rachunkowości ; finansyzacja gospodarki ; intelektualizacja rachunkowości ; innowacyjna edukacja ; accounting theory ; accounting policy ; economy financialisation ; accounting intellectualization ; innovative education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 293-316

Abstrakt:

Dyskurs wokół tożsamości czy też różnorodności metodologicznej rachunkowościjest obecny w Polsce od lat 50. XX w. (Kongres Nauki, później I Zjazd PracownikówRachunkowości), z tym że „nasilił” się od czasu niewyodrębnienia jej jako dyscyplinyw dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych (XXI w.). Obecnie jest onzwiązany głównie, choć nie wyłącznie, z pytaniem, czy i w jakim stopniu rachunkowość jestnauką czysto pozytywną, w jakim zaś stopniu są w niej stosowane sądy wartościujące, czylijest również nauką normatywną. Różnorodność metodologiczna (dualizm metodologiczny),czyli to, co stanowi o tożsamości rachunkowości, o jej fenomenie i jej ewolucyjnym rozwoju,nie tylko w polskiej rzeczywistości, stanowi jej ograniczenie – wykluczenie z dziedziny naukekonomicznych w obszarze nauk społecznych (wprawdzie tylko przy tzw. kwalifikacyjnympostępowaniu awansu zawodowego). Na tym tle powstaje pytanie, dlaczego nie uznano tożsamościnaukowej rachunkowości? Odpowiedź jest złożona. Przegląd literatury dotyczącyedukacji w obszarze rachunkowości oraz badanie (porównania) w zakresie programów nauczaniapozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn zagrożeń dla rachunkowości jako nauki i jejedukacji. Niniejsza publikacja stanowi swoiste résumé poglądów i zainteresowań autorki zarównopewnymi aspektami kryzysu i przeobrażeń współczesnej gospodarki, które znajdująwyraz w idei finansyzacji gospodarki, jak i rozwoju rachunkowości jako nauki i praktyki(zwłaszcza polityki rachunkowości), a także jej nauczaniem na poziomie szkolnictwa wyższego.Celem artykułu jest wskazanie pożądanych – zdaniem autorki – kierunków zmian nietylko w teorii rachunkowości, ale przede wszystkim w jej nauczaniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.26

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: