Object structure
Title:

Czy rachunkowość w Polsce jest kobietą?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is accounting in Poland a woman?

Creator:

Masztalerz, Marek

Subject and Keywords:

rachunkowość ; kobiety ; gender studies ; accounting ; women

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 326-335

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań w artykule jest płeć (gender) w rachunkowości, a jego głównym celem jest zbadanie „obecności” kobiet i mężczyzn w polskiej rachunkowości. Dla realizacji tego celu przyjęto metodę studiów literaturowych, metody ilościowe oraz analizę opisową i porównawczą. W pierwszej kolejności, na podstawie analizy literatury, naświetlono, czym zajmują się gender studies w rachunkowości. Następnie, przy wykorzystaniu danych pochodzących z blisko 100 źródeł, przedstawiono „obecność” kobiet i mężczyzn w obszarze edukacji, praktyki, polityki i nauki rachunkowości w Polsce. Wyniki badań wskazują z jednej strony na dominację ilościową kobiet w polskiej rachunkowości, lecz z drugiej sygnalizują nierówności w strukturze wynagrodzeń oraz szczebli zawodowych i naukowych. Artykuł jest (prawdopodobnie) pierwszym opracowaniem tego typu w kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.28

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: