Object structure
Title:

Rachunek kosztów działań a outsourcing

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Activity-based costing vs. outsourcing

Creator:

Mielcarek, Jarosław

Subject and Keywords:

graniczny współczynnik zmienności ; graniczna cena za komponent ; koszty istotne ; koszt wykorzystanych zasobów dedykowanych ; koszt wykorzystanych zasobów doraźnych ; critical volatility coefficient ; critical price for component ; relevant costs ; cost ofcommitted resources used ; cost of flexible resources used

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 345-354

Abstrakt:

Celem badawczym autora było wykazanie, że stosowanie koncepcji CVP może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji o outsourcingu (odrzucenie opłacalnych ofert outsourcingowych), oraz opracowanie błędnych granicznych formuł na minimalny współczynnik zmienności kosztów wykorzystanych zasobów dedykowanych przez komponent produktu oraz na maksymalną cenę tego komponentu. Narzędziami badawczymi były ABC jako koncepcja zarządzania zasobami oraz przykład liczbowy. Podano formuły na minimalną wielkość współczynnika zmienności kosztów wykorzystanych zasobów dedykowanych oraz na maksymalną cenę za komponent. Kryteria decyzyjne ABC dla outsourcingu są spełnione, gdy rzeczywisty współczynnik zmienności nie jest mniejszy od minimalnego współczynnika, lub zamiennie, gdy rzeczywista cena za komponent jest nie większa od maksymalnej ceny. Przykład liczbowy dostarczył wzorca użycia podanych rozwiązań teoretycznych do podejmowania poprawnych decyzji o outsourcingu w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.30

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: