Object structure
Title:

Znaczenie sprawozdawczości finansowej w opinii inwestorów indywidualnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial reporting importance from individual investors’ perspective

Creator:

Pawłowski, Jarosław

Subject and Keywords:

sprawozdawczość finansowa ; sprawozdanie finansowe ; inwestor indywidualny ; financial reporting ; financial statement ; individual investor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 365-375

Abstrakt:

Pozycja inwestorów indywidualnych na rynku finansowym powoduje, że znaczenie wykorzystywanych przez nich źródeł informacji, w tym sprawozdawczości finansowej, stanowi ważny i aktualny problem badawczy. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania sprawozdawczości finansowej przez inwestorów indywidualnych w ich procesach decyzyjnych. Na potrzeby realizacji założonego celu wykorzystano następujące metody badawcze: opisowa, porównawcza, analiza literatury przedmiotu oraz badanie ankietowe wśród inwestorów indywidualnych. Wybrany przedmiot badań zdeterminował strukturę i zawartość pracy. Rozpoczęto od przedstawienia ewolucji, a także istoty sprawozdawczości finansowej. Dalej dokonano przeglądu wybranych badań z tego zakresu. Następnie zaprezentowano analizę wyników badania własnego i zakończono wnioskami dotyczącymi przedmiotu pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.32

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: