Object structure
Title:

Plan kont elementem systemu informacyjnego Lasów Państwowych – stan obecny i kierunki zmian

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chart of accounts as part of the State Forest information system − current state and directions of change

Creator:

Sadowska, Beata ; Wójcik-Jurkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

plan kont ; polityka rachunkowości ; nadleśnictwo ; accounts plan ; accounting policy ; forestry management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 399-410

Abstrakt:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP. Celem opracowania jest analiza i przedstawienie zakresu planu kont Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz propozycja zmian w celu dostosowania planu kont do podsystemu rachunkowości zarządczej. Autorka stawia następującą tezę: „Stosowanie podsystemu rachunkowości zarządczej oraz kontrolowanie kosztów wymaga wprowadzenia zmian w branżowym planie kont PGL LP”. Podczas pisania artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, metoda obserwacji i analizy dokumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.35

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: