Object structure
Title:

Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie w sprawozdaniu finansowym na przykładzie klubów piłkarskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internally generated intangible assets in a financial statement on the example of football clubs

Creator:

Spychała, Tomasz

Subject and Keywords:

wartości niematerialne ; karty zawodnicze ; regulacje w rachunkowości ; intangible assets ; football players cards ; accountig regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 422-430

Abstrakt:

Wartości niematerialne, ze względu na swoją specyfikę i indywidulany charakter, stanowią obecnie jedną z głównych determinant budowy przewagi konkurencyjnej, przez co warunkują rozwój i tworzą wartość jednostek gospodarczych. Jednak ze względu na trudności związane z ich wyodrębnieniem oraz wyceną powstają ograniczenia ujęcia ich w sprawozdaniach finansowych, które wynikają z obecnych regulacji. Szczególnie dyskusyjnym problemem jest prezentacja składników wytworzonych wewnętrznie. Celem artykułu jest analiza uregulowań dotyczących ujmowania wewnętrznie generowanych zasobów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Interpretacji i porównaniu poddane zostaną regulacje polskie i międzynarodowe. Rozważania teoretyczne oparte są na przykładzie ze świata piłkarskiego, gdzie karty piłkarzy wychowanych w klubie spełniają warunki wartości niematerialnych wytworzonych wewnętrznie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.37

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: