Object structure
Title:

Zasady dotyczące zapewnienia jakości raportu zintegrowanego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Principles for defining integrated report quality

Creator:

Szczepańska, Marta

Subject and Keywords:

jakość informacji ; sprawozdanie finansowe ; raport ESG ; raport zintegrowany ; quality of information ; financial statement ; ESG report ; integrated report

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 445-453

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie zasad dotyczących zapewnienia jakości raportu zintegrowanego. Zaprezentowano w nim istotę i znaczenie raportu zintegrowanego, co stanowi podstawę dalszych dociekań autorki. Następnie badania skoncentrowano na atrybutach jakości informacji. Przedstawiono również zasady definiowania jakości raportu niefinansowego w świetle Wytycznych dotyczących raportowania G4. Zwieńczeniem procesu badawczego jest ukazanie roli rachunkowości w zapewnieniu jakości raportu zintegrowanego. W artykule wykorzystano metodę analizy opisowej, analizy porównawczej oraz elementy wnioskowania dedukcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szeroki zakres informacji – zarówno finansowych, jak i niefinansowych – prezentowanych w raporcie zintegrowanym wymaga uporządkowania zasad dotyczących zapewnienia jego jakości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.39

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: