Object structure
Title:

Istota i uwarunkowania rachunkowości w gospodarce leśnej – ujęcie retro- i prospektywne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nature and conditions of accounting in forestry – retrospective and prospective frame

Creator:

Szczypa, Piotr

Subject and Keywords:

rachunkowość ; gospodarka leśna ; historia rachunkowości ; accounting ; forestry ; accounting history

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 454-463

Abstrakt:

Rachunkowość leśna stanowi normalny system rachunkowości, który jednak z uwagi na długotrwały biologiczny proces produkcji drewna miał i nadal ma liczne problemy, szczególnie w zakresie wyceny. Celem opracowania jest przedstawienie odrębności struktury ekonomicznej leśnictwa i jej wpływu na rachunkowość. Cel ten będzie realizowany w ramach badań porównawczych współczesnych uwarunkowań rachunkowości w gospodarce leśnej z tymi prezentowanymi pięćdziesiąt lat temu, które zostały ujęte w podręczniku dla studentów wydziałów leśnych wyższych szkół rolniczych w Polsce, autorstwa M. Chodźko, J. Gregorowicz, T. Molendy pt. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw lasów państwowych. Ponadto w opracowaniu zostanie wykorzystana metoda rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Przyjęto następującą hipotezę: mimo upływu pięćdziesięciu lat rachunkowość w gospodarce leśnej stoi przed tymi samymi kluczowymi wyzwaniami świadczącymi o specyficznych, ekonomicznych uwarunkowaniach leśnictwa. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.40

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: