Object structure
Title:

Rzetelność ksiąg rachunkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accuracy of accounting books in the jurisprudence of administrative courts

Creator:

Wencel, Agnieszka

Subject and Keywords:

księgi rachunkowe ; rzetelność ksiąg rachunkowych ; niewadliwość ksiągrachunkowych ; podstawa opodatkowania ; podatek dochodowy ; accounting books ; reliability of accounting books ; non-defectiveness of accounting books ; taxable base ; income tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 473-482

Abstrakt:

Księgi rachunkowe to podstawowe narzędzie ewidencyjne systemu rachunkowości umożliwiające zarówno sporządzanie sprawozdań finansowych, jak i pomiar podstawy opodatkowania. Regulacje rachunkowości oraz regulacje podatkowe stawiają księgom określone wymagania jakościowe. Powinny być one zatem rzetelne, czyli odzwierciedlać rzeczywistość, oraz niewadliwe, co oznacza, iż ujęto w nich poprawnie wszystkie operacje gospodarcze, umożliwiając m.in. terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Na gruncie przepisów podatkowych księgi prowadzone nierzetelnie i wadliwie tracą moc dowodową. Autorka artykułu postawiła sobie dwa cele: objaśnienie pojęć rzetelności i niewadliwości ksiąg rachunkowych w aspekcie księgowym i podatkowym, a także wskazanie najczęstszych przyczyn podważania przez organy podatkowe rzetelności ksiąg. Narzędzia badawcze, jakie wykorzystano do realizacji celów, to analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.42

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: