Object structure
Title:

Bioindykacja zanieczyszczeń wód powierzchniowych z zastosowaniem mikrobiotestu Daphtoxkit

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bioindication of surface water contamination using Daphtoxkit microbiotest

Creator:

Hanczaruk, Robert

Subject and Keywords:

bioindykacja ; wody powierzchniowe ; metale ciężkie ; mikrobiotest ; toksyczność ostra ; Daphnia magna ; bioindication ; surface water ; heavy metals ; microbiotest ; acute toxicity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 43-49

Abstrakt:

W biomonitoringu ekosystemów wodnych szerokie zastosowanie znajdują mikrobiotesty toksyczności ostrej. Przykładem mikrobiotestu zgodnego z wytycznymi OECD Guideline 202 i ISO 6341 jest Daphtoxkit F magna. Skorupiaki Daphnia magna występują powszechnie w biocenozach słodkowodnych, są wrażliwe na szeroki zakres zanieczyszczeń środowiskowych i odgrywają ważną rolę w łańcuchu pokarmowym. Celem badań była ocena przydatności Daphnia magna w bioindykacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych związkami kadmu. Badania wykazały wysoką wrażliwość Daphnia magna na chlorek kadmu (48h-LC50 = 0,77 mg/l). Wartości stężeń letalnych świadczą również o bardzo wysokiej ostrej toksyczności chlorku kadmu (48h-TU = 130,30). Wyniki badań wskazują na konieczność regularnego monitoringu zanieczyszczeń ekosystemów wodnych związkami kadmu i przydatność Daphnia magna w badaniach bioindykacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.04

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: