Object structure
Title:

Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych na przykładzie doliny Kłodnicy w Gliwicach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Revitalization of urban riverside areas on the example of the Kłodnica valley in Gliwice

Creator:

Hanczaruk, Robert ; Kompała-Bąba, Agnieszka

Subject and Keywords:

dolina Kłodnicy ; miejska przestrzeń nadrzeczna ; rewitalizacja ; usługi ekosystemowe ; Kłodnica valley ; urban riverside area ; revitalization ; ecosystem services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 64-75

Abstrakt:

Wieloletnia presja antropogeniczna wywarła głębokie zmiany w krajobrazie doliny Kłodnicy w Gliwicach. W artykule przedstawiono różne warianty rewitalizacji doliny rzeki Kłodnicy, możliwe do realizacji w ramach funduszy unijnych, krajowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i budżetu obywatelskiego. Zdecydowana większość mieszkańców (81%) źle ocenia stan badanego odcinka doliny, wskazując na potrzebę jej rewitalizacji (76%). Zaproponowane w pracy rozwiązania, zgodne z koncepcją zielonej architektury, pozwoliłyby na odtworzenie potencjału ekohydrologicznego doliny Kłodnicy i stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów rzeki umożliwiłoby uzyskanie wielu usług ekosystemowych (poprawa bezpieczeństwa powodziowego, poprawa warunków aerosanitarnych, estetyzacja krajobrazu), podnoszących jakość i standard życia mieszkańców. Przewidziane w projekcie obiekty i infrastruktura stanowiłyby interesującą ofertę spędzania czasu wolnego oraz służyłyby podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.06

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: