Object structure
Title:

Analiza proliferacji i apoptozy komórek po promieniowaniu UV

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of cell proliferation and apoptosis after uv radiation

Creator:

Kała, Sylwia ; Gajda, Karolina ; Hudy, Dorota

Subject and Keywords:

promieniowanie UV ; podziały komórkowe ; indukcja apoptozy ; zmodyfikowany test mikrojądrowy ; UV radiation ; cell divisions ; apoptosis induction ; modified micronuleus test

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 99-113

Abstrakt:

Większość żywych organizmów jest narażona na działanie promieniowania UV, czynnik toksyczny i genotoksyczny powodujący śmierć komórki i zahamowanie proliferacji. Celem pracy było sprawdzenie odpowiedzi komórkowej na promieniowanie UV w trzech liniach komórkowych Me45, NHDF oraz HCT116, z których dwie są wyprowadzone z komórek występujących w skórze, takich, które mogą być bezpośrednio narażone na to promieniowanie. Badano podziały komórkowe i oceniano stopień indukcji apoptozy z użyciem zmodyfikowanego testu mikrojądrowego z blokadą cytokinezy przez cytochalazynę B. Stopień indukcji apoptozy oraz liczba podziałów różniły się w zależności od dawki, typu promieniowania (UVA, UVB, UVC) oraz linii komórkowej, a otrzymane wyniki sugerują, że promieniowanie UV może zarówno stymulować, jak i hamować proliferację oraz zwiększać apoptozę w zależności od typu komórek, wskazując na ich zróżnicowaną wrażliwość na dane czynniki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.09

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: