Object structure
Title:

Problemy pszczelarstwa w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of beekeeping in Poland

Creator:

Kucharczyk, Monika ; Krzywonos, Małgorzata ; Błaszczyk, Jolanta ; Seruga, Przemysław ; Piekara, Agnieszka ; Zimny, Sylwia ; Borowiak, Daniel

Subject and Keywords:

pszczelarstwo ; pszczoły ; miód ; masowe ginięcie rodzin pszczelich ; miód cementowy ; gospodarstwo pasieczne ; pasiecznictwo zawodowe ; beekeeping ; bees ; honey ; colony collapse disorder ; cement honey ; amateur beekeeping ; professional beekeeping

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 123-131

Abstrakt:

Pszczelarstwo stanowi bardzo ważny element gospodarki żywnościowej państwa. Pszczoły dokonują ponad 80% zapyleń, są również producentami coraz bardziej docenianego w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycznym miodu, którego lecznicze i zdrowotne właściwości są coraz częściej tematem wielu prac. Powstaje pytanie, jakie problemy dotykają dzisiejsze gospodarstwa pasieczne w Polsce. W literaturze przedmiotu spotyka się od pewnego czasu problem wymierania pszczół (masowe ginięcie rodzin pszczelich), który obok warrozy i zgnilca amerykańskiego stanowi główną przyczynę zmniejszania się populacji pszczół na wielu terenach. Wśród artykułów poświęconych pszczelarstwu znaleźć można również pojawiający się coraz częściej problem tzw. miodu cementowego. Ogromną barierą w rozwoju polskiego pszczelarstwa jest również gwałtowne zmniejszanie się pasiecznictwa zawodowego na rzecz amatorskiego. Celem pracy jest przedstawienie bieżących problemów rynku pszczelarskiego w Polsce i analiza aktualnych barier rozwoju tego sektora gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.11

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: