Object structure

Title:

Recykling w gospodarstwie ekologicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Recycling in organic farm

Creator:

Maruszewska, Natalia

Subject and Keywords:

recykling ; rolnictwo ekologiczne ; gospodarstwo ekologiczne ; zamkniętyobieg materii ; Ecological Recycling Agriculture ; recycling ; organic farming ; organic farm ; nutrient cycle

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 162-173

Abstrakt:

Naturalny obieg materii i energii w przyrodzie można nazwać przykładem recyklingu doskonałego, który promowany jest w rolnictwie ekologicznym. Artykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest przybliżenie zasady naturalnego recyklingu w gospodarstwie ekologicznym oraz możliwości zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez jej promocję wśród producentów rolnych. Jako szczególny przykład rolnictwa nastawionego na recykling w pracy zaprezentowano ideę ERA (Ecological Recycling Agriculture), której celem jest ochrona obszaru zlewni Morza Bałtyckiego. Wdrożenie zasad rolnictwa ekologicznego opartego na ERA w gospodarstwach położonych na tym obszarze wiązałoby się z wieloma pozytywnymi skutkami środowiskowymi. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić nawet do zmniejszenia nadwyżki azotu o 47%, a nadwyżka fosforu spadłaby do zera. Dzięki temu zmniejszeniu uległby także ładunek zanieczyszczeń docierający do Morza Bałtyckiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu