Object structure
Title:

Kaizen costing jako narzędzie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Kaizen costing as an instrument of cost management in an enterprise

Creator:

Bochenek, Magdalena

Subject and Keywords:

kaizen ; kaizen costing ; koszty ; ciągłe doskonalenie ; costs ; continuous improvement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 9-17

Abstrakt:

Kaizen jest koncepcją zarządzania strategicznego, która pozwala osiągnąć cele przedsiębiorstwa poprzez systematyczne działania. W implementację tej metody zaangażowani są wszyscy pracownicy, od zarządu po pracowników niższego szczebla. W kaizen ważna jest współpraca pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli. Z filozofii kaizen wywodzi się rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Ten rachunek kosztów skupia się na fazie produkcyjnej wyrobu, zapewnia stopniową obniżkę kosztów i udoskonalanie procesów produkcyjnych. Nieustanne doskonalenie w rachunku redukcji kosztów wyraża się również poprzez eliminowanie marnotrawstwa. Celem artykułu jest analiza zasad funkcjonowania rachunku kosztów ciągłego doskonalenia oraz tego, jak może on być wykorzystany w doskonaleniu procesów w organizacji. W artykule przedstawiono istotę i genezę koncepcji kaizen costing, jej etapy, mocne oraz słabe strony oraz możliwości jej zastosowania w celu ulepszenia procesów produkcyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.01

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: