Object structure

Title:

Maszynownia wodociągowa w wieży ciśnień "Na Grobli" we Wrocławiu. IV kondygnacja, 1902 r.

Creator:

S.J.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

zabytki techniki - Śląsk, Dolny ; historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; urządzenia wodno-kanalizacyjne - Wrocław ; Zakłady Wodociągowe - Wrocław ; Na Grobli

Date:

1987-02

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/HT/Wo/29/5838-5839

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Urządzania wodno-kanalizacyjne ; DUN1/Historia Techniki/Urządzania wodno-kanalizacyjne/29 ; DUN1/Historia Techniki/Urządzania wodno-kanalizacyjne/29/Wrocław ; DUN1/Historia Techniki/Urządzania wodno-kanalizacyjne/29/Wrocław/Na Grobli

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę