Object structure

Title:

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Automat szlifierski

Creator:

Nowakowski, Z.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

zabytki techniki - Śląsk, Dolny ; historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; architektura - Wrocław ; Politechnika Wrocławska ; fizyka ; fizyka - przyrządy ; technika

Description:

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej, pok. 323

Date:

1983-03

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/HT/Obr/28/17071

Language:

pol

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28 ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław/Politechnika Wrocławska ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław/Politechnika Wrocławska/I-9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę