Object structure

Title:

Kotłownia Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 21. Nakrycie kotłów. Kołpaki parowe, zawory bezpieczeństwa i rurociągi parowe

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

zabytki techniki - Śląsk, Dolny ; historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; architektura - Wrocław ; Politechnika Wrocławska

Date:

1992-04

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/HT/Obr/28/8187

Language:

pol

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28 ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław/Politechnika Wrocławska ; DUN1/Historia Techniki/Obiekty różne/28/Wrocław/Politechnika Wrocławska/Kotłownia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę