Object structure

Title:

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Gryfex" w Gryfowie Śląskim. Wnętrze przedszkola zakładowego, dawna willa właściciela zakładu z 1888 r.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; zabytki techniki ; przemysł włókienniczy - historia

Description:

ul. Rzeczna 19, Gryfów Śląski

Date:

1986-05

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/HT/PWł/19/4862

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/19 ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/19/Gryfów Śląski ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/19/Gryfów Śląski/ZPO Gryfex

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę