Object structure

Title:

Zajezdnia MPK nr VI we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego. Wnętrze hali nr 1, ok. 1927 r.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

historia techniki ; zabytki techniki - Śląsk, Dolny ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; komunikacja miejska - historia - Wrocław ; komunikacja miejska ; transport publiczny ; transport

Description:

Verwaltungsbericht der Städtischen Straβenbahn Breslau für das Rechnungsjahr 1927. Breslau 1928, s. 40

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/6818

Language:

pol

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Komunikacja miejska - Wrocław ; DUN1/Historia Techniki/Komunikacja miejska - Wrocław/32 ; DUN1/Historia Techniki/Komunikacja miejska - Wrocław/32/Zajezdnia MPK nr VI

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę