Object structure

Title:

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy, dawna ul. H. Sawickiej. Zakład B. Budynek produkcyjny 1897 r.

Creator:

S.J.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Subject and Keywords:

historia techniki ; architektura - historia - Śląsk, Dolny ; zabytki techniki ; przemysł włókienniczy - historia ; przemysł włókienniczy - Legnica ; ZPO "Elpo

Description:

Od 1991 r. nazwa ulicy zmieniona na Waleriana Łukasińskiego.

Date:

1987-07

Resource Type:

fotografia

Source:

DUN1/HT/PWł/21/6772

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Historia Techniki ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/21 ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/21/Legnica ; DUN1/Historia Techniki/Przemysł włókienniczy/21/Legnica/ZPO "Elpo"

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę