Object structure
Title:

Trzeci sektor w Europie wobec deficytu demokratycznego w dobie integracji i globalizacji

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The third sector in Europe in relation to the democratic deficit in the era of integration and globalization

Creator:

Domiter, Małgorzata ; Marciszewska, Anna

Subject and Keywords:

globalizacja ; demokracja ; podmioty globalne ; organizacje pozarządowe ; legitymacja demokratyczna organizacji pozarządowych ; globalization ; democracy ; global entities ; non-governmental organizations ; the legitimacy of democratic non-governmental organizations

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 1 (17), s. 68-81

Abstrakt:

Modele trzeciego sektora odwzorowują charakterystyczne dla danego społeczeństwa tradycje relacji między państwem a społeczeństwem i między trzecim sektorem a całą gospodarką. Obserwacja i analiza nieustannie rozwijających się procesów integracji regionalnej i globalizacji wskazuje, że bardzo silnie oddziałują one na demokrację. Wpływ ten wywołany jest przede wszystkim pojawieniem się nowych podmiotów o charakterze globalnym, jakimi są bezsprzecznie korporacje międzynarodowe. Powstanie ich wywołało relatywny spadek roli państw. Procesy te prowadzą także do osłabiania mechanizmów demokracji w wymiarze zarówno lokalnym, jak i globalnym. Celami artykułu były: 1) wskazanie, że do nowych podmiotów globalnych można zaliczyć także organizacje pozarządowe, 2) zbadanie siły i znaczenia tzw. legitymacji demokratycznej organizacji pozarządowych, 3) określenie roli organizacji pozarządowych w budowaniu demokratyczności ładu w stosunkach wewnętrznych oraz międzynarodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.1.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 1 (17)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: