Object structure
Title:

Uwarunkowania ekonomiczne możliwości komercyjnego świadczenia usług medycznych przez polskie szpitale publiczne

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Economic conditions of the possibility of commercial provision of medical services by Polish public hospitals

Creator:

Malinowski, Waldemar ; Nojszewska, Ewelina

Subject and Keywords:

koszty łóżek szpitalnych ; marnotrawstwo zasobów ; leczenie komercyjne ; costs of hospital beds ; waste of resources ; commercial treatment

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 4-11

Abstrakt:

W artykule od strony teoretycznej i aplikacyjnej przedstawione są podstawy uzasadniające wprowadzenie w polskich szpitalach możliwości leczenia pacjentów na warunkach komercyjnych przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki wprowadzeniu właściwej regulacji prawnej. W pierwszej części na podstawie literatury przedstawiono uwarunkowania efektywnego finansowania szpitali. W drugiej, aplikacyjnej części policzono koszty spowodowane niewykorzystaniem łóżek w szpitalach ogólnych w Polsce, na Dolnym Śląsku oraz na oddziałach chirurgii ogólnej w Polsce. W ostatniej części znajduje się propozycja rozwiązania problemu niewykorzystania dużej liczby łóżek szpitalnych w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: