Object structure
Title:

Rola informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu szpitalami

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The role of management information in the efficient management of hospitals

Creator:

Niewiadomski, Piotr

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; informacja zarządcza ; szpital ; optymalizacja kosztów ; cost accounting ; management information ; hospital ; cost optimization

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 12-18

Abstrakt:

Szpitale jak każde inne organizacje funkcjonują w otoczeniu ekonomii i ich działalność nie może się odbywać w oderwaniu od jej praw. Koncentrowanie się tylko na działalności medycznej powoduje pogłębianie się problemów finansowych. Przed zarządzającymi szpitalami stawiane są nowe cele związane z optymalizacją kosztową ich działalności. Odchodzi się już od tradycyjnego spojrzenia na finanse przez pryzmat wyniku finansowego, zwracając się w kierunku bardziej rozbudowanych rachunków kosztów. Artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie aktualnego podejścia do informacji zarządczej oraz rosnących oczekiwań informacyjnych zarządzających szpitalami. Porusza kwestię możliwości stworzenia systemu informacji zarządczej dla szpitala, jak również stawia pytanie o możliwość stworzenia ujednoliconego systemu w ramach służby zdrowia i potencjalnych korzyści z tego płynących zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i dla całego systemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: