Object structure
Title:

Wpływ badań przesiewowych w zakresie raka piersi na poprawę efektywność finansowej systemu opieki medycznej w Polsce

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Influence of screening tests in the field of breast cancer to improve the financial efficiency of health care system in Poland

Creator:

Zawadzki, Paweł

Subject and Keywords:

profilaktyka ; badania przesiewowe ; koszty badań przesiewowych ; zachorowalność na nowotwory ; prevention ; screening tests ; the costs of screening tests ; the incidence of cancer

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 25-33

Abstrakt:

Nakłady systemu opieki zdrowotnej związane z leczeniem chorób nowotworowych z roku na rok istotnie rosną. W najbliższej przyszłości choroby nowotworowe staną się główną przyczyną zgonów wśród Polaków. Jak zahamować te trendy? Odpowiedzią powinny być badania przesiewowe, których zadaniem jest ograniczenie śmiertelności spowodowanej tą chorobą, wcześniejsze jej wykrycie oraz – w ślad za tym – szybsze podjęcie leczenia, co spowoduje obniżenie niezbędnych nakładów na walkę ze schorzeniem. Warunkiem uzyskania satysfakcjonujących efektów jest wysoki współczynnik – powyżej 70% – uczestnictwa pacjentów, dla których program przesiewowy jest przeznaczony. Przykłady płynące z innych krajów oraz analiza przeprowadzona na podstawie zgromadzonych materiałów wskazują, że tego typu działania mają istotny wpływ na obniżenie kosztów w systemie opieki zdrowotnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: