Object structure
Title:

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów i jakości procesów w opiece zdrowotnej przy zastosowaniu koncepcji lean management

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Improvement of resources and processes quality effi ciency use in healthcare with the lean management concept

Creator:

Janiszewski, Jan ; Węgrzyn, Maria ; Kuczuk, Marta

Subject and Keywords:

finansowanie opieki zdrowotnej ; lean management ; kluczowe wskaźniki efektywności ; marnotrawstwo w opiece zdrowotnej ; strumienie wartości w opiece zdrowotnej ; lean healthcare ; key indicators of efficiency ; waste in healthcare ; value streams in healthcare

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 34-42

Abstrakt:

Niedofinansowanie podmiotów leczniczych skutkujące dużymi zobowiązaniami szpitali, długimi kolejkami oczekujących czy niezadowoleniem pacjentów z uzyskanej opieki w polskim systemie opieki zdrowotnej wywołuje konieczność zmian. Oprócz potrzeby zwiększenia wysokości środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną bezwzględnie należy zwrócić uwagę także na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Takie działanie można uzyskać dzięki wykorzystaniu koncepcji lean management. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania tej koncepcji w polskiej ochronie zdrowia, formułując przykładowe kluczowe czynniki sukcesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: