Object structure
Title:

Problematyka pomiaru dostępu do publicznych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Problematics of measuring access to hospital and outpatient specialist care in public sector

Creator:

Nyczaj, Krzysztof ; Wasilewski, Dariusz ; Dzięgielewski, Michał

Subject and Keywords:

wskaźniki ; ochrona zdrowia ; dostępność do świadczeń zdrowotnych ; indicators ; health care ; access to health services

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 43-51

Abstrakt:

Celem artykułu jest krytyczna analiza aktualnie stosowanych wskaźników przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Artykuł opisuje wady i ograniczenia tych wskaźników, szczególnie jeśli chodzi o brak uwzględnienia ruchów migracyjnych. Opisane w artykule problemy zostały zilustrowane wykresami i mapami. Autor wskazał przesłanki, które powinny być uwzględnione dla konstrukcji nowych, bardziej precyzyjnych wskaźników. Artykuł opiera się na wynikach projektu badawczego pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”. Autor artykułu brał udział w tym projekcie i był odpowiedzialny za obszar ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i lecznictwa szpitalnego. Okres, za jaki analizowano dane, to lata 2013-2014. Badanie zostało przeprowadzone z perspektywy terytorialnej, co w przypadku ochrony zdrowia oznacza głównie powiaty (NTS 4) lub województwa (NTS 2), a w niektórych przypadkach gminy (NTS 5)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: