Object structure

Title:

Outsourcing IT – Cloud computing jako narzędzie poprawy efektywności działania w podmiocie leczniczym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

IT outsourcing – cloud computing as a performance effi ciency improvement tool in a health service provider

Creator:

Kończyło, Jarosław

Subject and Keywords:

outsourcing IT w ochronie zdrowia ; cloud computing ; efektywność ; podmiot leczniczy ; IT outsourcing in health services ; effectiveness ; health service provider

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 52-58

Abstrakt:

Outsourcing jest instrumentem podnoszącym efektywność działania przedsiębiorstw, w tym również efektywność działania podmiotów leczniczych. Wykorzystywany jest on w wielu obszarach. Szczególnym są usługi informatyczne, a cloud computing (CC) wydaje się istotnym, nowatorskim przedsięwzięciem w zakresie realizacji usług informatycznych. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ograniczone środki finansowe w nowej perspektywie unijnej mogą być istotnym determinantem w rozwoju tychże usług. Brak konieczności tworzenia infrastruktury serwerowej, dostęp do nieograniczonych zasobów obliczeniowych będą powodować, iż CC stanie się ważnym narzędziem budowy efektywności w podmiocie leczniczym. W artykule wykazano rosnącą potrzebę korzystania z danych zawartych w systemach informatycznych oraz perspektywę rozwoju usług typu CC w ochronie zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na stan przygotowania polskich podmiotów leczniczych do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu