Object structure

Title:

Identyfi kacja czynników sukcesu projektu w zarządzaniu projektem badawczo-rozwojowym branży medycznej na przykładzie projektu „Rehabio – telerehabilitacja”

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Identifi cation of success factors of a project in the management of research and development project of the medical industry based on the ;;Rehabio – telerehabilitation” project

Creator:

Krzos, Grzegorz ; Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; czynniki sukcesu ; przywództwo ; project management ; success factors ; leadership

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 59-64

Abstrakt:

W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę identyfikacji kryteriów sukcesu projektu oraz związanych z nimi czynników sukcesu na przykładzie projektu badawczo-rozwojowego branży medycznej. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu poglądów związanych z kryteriami oceny sukcesu projektu, druga część stanowi studium przypadku projektu „Rehabio – telerehabilitacja”. Autorzy zastosowali jako podstawowe narzędzia badawcze obserwację uczestniczącą, nieustrukturyzowany wywiad z kadrą kierowniczą spółki i studium przypadku. W przeprowadzonych badaniach zwrócono również uwagę na rolę kierownika projektu w osiąganiu sukcesu projektu. We wnioskach końcowych zawarto spostrzeżenia i sugestie płynące z przeprowadzonych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu