Object structure
Title:

Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Crowdfunding for innovations within medical clusters

Creator:

Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster medyczny ; rozwój ; innowacja ; finansowanie społecznościowe ; medical cluster ; development ; innovation ; crowdfunding

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s.72-84

Abstrakt:

Artykuł składa się z czterech części, w których scharakteryzowano niejednorodny charakter rynku usług medycznych, aktywność klastrów medycznych, strategiczny wymiar finansowania społecznościowego oraz możliwość jego zastosowania w procesie innowacyjnym klastrów medycznych. Rozważania prowadzono na gruncie nauk o zarządzaniu, opierając się na analizie literatury przedmiotu i danych zastanych. Uwzględniając holistyczne podejście do współczesnej medycyny jako nauki o zdrowiu, chorobach i sposobach leczenia ludzi, wykazano, że pojęcie klastra medycznego jest bardzo szerokie i dotyczy też klastrów lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki medycznej. Jednym z kluczowych celów strategicznych klastrów medycznych jest rozwój innowacyjnych leków, metod leczenia i diagnozy. Ich zaawansowane prace B+R wymagają zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł finansowania m.in. z wykorzystaniem finansowania społecznościowego w modelu komercyjnym i/lub niekomercyjnym (filantropijnym)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: