Object structure
Title:

Metody i narzędzia strategicznej oceny i wyboru kanałów logistycznych w procesie wariantowego kreowania konkurencyjnych łańcuchów dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods and tools for the logistic channels’ strategic assessment and selection in the multi- -option process for competitive supply chain creation

Creator:

Chaberek, Mirosław ; Trzuskawska-Grzesińska, Anna

Subject and Keywords:

kanał logistyczny ; system logistyczny ; łańcuch dostaw ; logistic channel ; logistic system ; supply chain

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 13-34

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonych przez autorów badań nad dostępnością metod i narzędzi służących do oceny istniejących lub projektowanych kanałów logistycznych, z uwzględnieniem zwłaszcza szeroko rozumianego kryterium zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu przedstawiono zestaw referencyjnych narzędzi, które można wykorzystać do oceny i wyboru kanału logistycznego dla określonego wariantu łańcucha dostaw, przyjmując jako podstawowe kryteria tej oceny: czas, niezawodność, zrównoważony rozwój. Autorzy zaproponowali do oceny kanałów logistycznych funkcjonujących, jak i planowanych łańcuchów dostaw narzędzie w formie scenariusza audytu. W artykule przedstawia się autorski projekt referencyjnego narzędzia wielokryterialnej identyfikacji i oceny kanału logistycznego przy wykorzystaniu istniejących lub stosunkowo łatwo dostępnych baz danych. Wskazuje się źródła danych do przeprowadzenia analizy. Wyniki opracowania mają zarówno charakter badawczy, jak i aplikacyjny. Autorzy widzą potrzebę dalszych badań, których celem będzie zbadanie opinii użytkowników biznesowych na temat możliwości doskonalenia opracowanej metody oraz zaproponowanych narzędzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.01

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: