Object structure
Title:

Słabość przewag konkurencyjnych – zjawisko utowarowienia w globalnych łańcuchach dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Frailty of competitive advantage – the phenomenon of commodification in global supply chains

Creator:

Kopeć, Magdalena

Subject and Keywords:

łańcuch dostaw ; utowarowienie ; przewaga konkurencyjna ; strategie łańcucha dostaw ; supply chain ; commodification ; competitive advantage ; supply chain strategies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 105-113

Abstrakt:

Globalna walka konkurencyjna między przedsiębiorstwami prowadzi nieuchronnie do zaburzenia ich równowagi i niszczenia nawet krótkookresowych przewag konkurencyjnych, które jak wiadomo, obok celów strategicznych stanowią podstawową kategorię zarządzania strategicznego niemalże każdej organizacji, w tym i łańcuchów dostaw. Zjawisko to, albo nawet proces, jest o tyle istotne, gdy uwzględni się dodatkowo trzy najczęściej występujące modele powstawania pułapki utowarowienia (model pogarszania się jakości, model rozmnożenia produktów, model eskalacji) oraz strategie mogące rozwiązać współczesne dylematy przedsiębiorstw, które opisano w pierwszej części opracowania. W drugiej jego części przeprowadzono analizę porównawczą sposobów i warunków zdobywania przewag konkurencyjnych w odniesieniu do dwóch podstawowych strategii łańcuchów dostaw oraz zidentyfikowano warunki sukcesu łańcuchów dostaw funkcjonujących w warunkach „utowarowienia”. Tworząc w ten sposób treść, która dla naukowców i praktyków gospodarczych jest istotna w procesie podejmowania decyzji w obszarze zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.08

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: