Object structure
Title:

Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w materiałowym punkcie rozdziału łańcucha dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accumulating knowledge about disruptions in the material decoupling point of supply chain

Creator:

Kramarz, Marzena

Subject and Keywords:

materiałowy punkt rozdziału ; zarządzanie wiedzą ; zakłócenia ; strategie różnicowania produktu ; material decoupling point ; knowledge management ; disruptions ; strategies ofproduct differentiation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 114-124

Abstrakt:

Lokalizacja materiałowego punktu rozdziału, a także zadania, jakie podmiot taki realizuje w łańcuchu dostaw, są wynikiem przyjętej strategii konkurencyjnej całego łańcucha dostaw i w konsekwencji dotykają problemu różnicowania produktu, w tym strategii wczesnego i późnego różnicowania produktu. Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących rozwiązania w zakresie gromadzenia wiedzy o zakłóceniach, dla potrzeb całego łańcucha dostaw. Artykuł ma charakter koncepcyjny, przeprowadzono badania literatury w zakresie różnicowania produktu, roli materiałowego punktu rozdziału, zakłóceń oraz zarządzania wiedzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.09

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: