Object structure
Title:

Rola innowacji w wybranych obszarach działań logistycznych przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of innovations in selected areas of logistics activities of enterprises

Creator:

Laskowska-Rutkowska, Aleksandra

Subject and Keywords:

innowacje ; logistyka ; pojazdy samojezdne ; drony ; innovations ; logistics ; autonomous vehicles ; drones

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 125-133

Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczny. Omówiono w nim: znaczenie innowacji dla rozwoju firm, miejsce strategii logistycznej w strategii biznesowej firmy oraz rolę innowacji w obu powyższych. Przybliżono metodę klasyfikacji innowacji, przystosowaną do specyfiki logistyki. Jako metodę badawczą przyjęto analizę źródeł literaturowych oraz metodę opisu przypadku. W artykule zaprezentowano wybrane innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki: Internet rzeczy (IoT) oraz pojazdy autonomiczne. Odrębny podrozdział poświęcono innowacjom w firmie Amazon, z uwagi na pozycję firmy jako wiodącego operatora logistycznego na świecie i uznanie jej za najbardziej innowacyjną firmę świata w roku 2017

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.10

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: