Object structure
Title:

Problematyka wyboru dostawcy w zielonym łańcuchu dostaw – studium analityczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of selecting supplier in green chain supply ‒ analytical study

Creator:

Tundys, Blanka

Subject and Keywords:

zielony łańcuch dostaw ; kryteria wyboru dostawcy ; green supply chain ; supplier selection criteria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 263-277

Abstrakt:

Problematyka wyboru dostawcy w łańcuchu dostaw stanowi jeden z ważniejszych procesów decyzyjnych, wpływających na wszystkie jego ogniwa. Celem rozważań jest wskazanie, w jaki sposób odbywa się proces wyboru dostawcy w zielonym łańcuchu dostaw. Istotnym elementem jest wskazanie kryteriów, które są dedykowane tego rodzaju łańcuchom. Nowa strategia zarządzania łańcuchem dostaw wymaga specyficznego podejścia oraz wykorzystania dedykowanych narzędzi i instrumentów. W artykule pokazano, jak sytuacja wygląda w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Ze względu na ograniczoność tekstu wnioskowanie odnośnie do kryteriów ograniczono do branży producentów artykułów spożywczych. Główne założenia rozważań obejmują: (1) wskazanie podstawy analizy wyboru dostawcy w zielonym łańcuchu dostaw; (2) określenie luk badawczych z punktu widzenia teoretycznego; (3) określenie katalogu kryteriów wyboru dostawcy (na podstawie krytycznego przeglądu literatury), ze szczególnym naciskiem na potrzeby zielonego łańcucha dostaw; oraz (4) prezentację wyników badań dotyczących przedmiotowego zakresu, ich analizę, wnioskowanie, zidentyfikowane ograniczenia oraz rekomendacje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.20

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: