Object structure
Title:

System informacyjny w strategii zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa odzieżowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information system in the supply chain management strategy on the example of a clothing company

Creator:

Grabińska, Aleksandra ; Kowalczyk, Anna

Subject and Keywords:

przepływy informacyjne ; strategie ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; information flows ; strategies ; supply chain management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 281-291

Abstrakt:

W artykule dokonano charakterystyki przepływów informacyjnych z punktu widzenia strategii zarządzania łańcuchami dostaw. Omówiono rolę, jaką spełnia skuteczny przepływ informacji w strategii zarządzania przedsiębiorstw odzieżowych na przykładzie Zary. Stosowana strategia szybkiego reagowania na popyt ze strony klientów wymaga pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania olbrzymiej ilości informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji. Dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów w możliwie najkrótszym czasie wymaga działań zapewniających integrację poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Skuteczny system informacji logistycznej sprzyja planowaniu poszczególnych procesów logistycznych, do których należą: prognozowanie popytu, planowanie potrzeb materiałowych, tworzenie relacji z klientami. Możliwa staje się koordynacja przepływów w całym łańcuchu przepływu dóbr, jak również monitoring i kontrola przebiegu procesów logistycznych, takich jak: zakupy, sprzedaż, gromadzenie i utrzymywanie zapasów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.21

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: