Object structure
Title:

Zastosowanie metod oceny agregatowej do pomiaru potencjału logistycznego portów morskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of aggregation assessment methods to measure logistic capabilities of sea ports

Creator:

Pac, Bohdan

Subject and Keywords:

porty morskie ; potencjał logistyczny ; model wielokryterialny ; metody oceny agregatowej ; sea ports ; logistic capabilities ; multi criteria model ; aggregation assessment methodes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 383-407

Abstrakt:

Potencjał logistyczny portów morskich to wielkość, która wpływa na ich konkurencyjność w lądowo-morskich łańcuchach dostaw. Pomiar potencjału może być realizowany za pomocą metod wykorzystywanych chociażby do oceny efektywności projektów ekonomicznych i organizacyjnych. Artykuł prezentuje możliwość zastosowania metod oceny agregatowej do oceny potencjału logistycznego portów morskich, wyrażonego za pomocą wielokryterialnego modelu hierarchicznego. Efektem badań jest klasyfikacja polskich portów morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki według kryterium potencjału logistycznego, dzięki której można zdefiniować zalety i niedobory badanych instalacji oraz ich udział w sumarycznym potencjale logistycznym polskich portów morskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.29

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: