Object structure
Title:

Analiza strukturalna sieci transportowej Kolei Śląskich jako elementu strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural analysis of Koleje Śląskie transport network as an element of enterprise logistic strategy

Creator:

Sobczak, Paweł

Subject and Keywords:

analiza strukturalna sieci ; sieci transportowe ; transport kolejowy ; Koleje Śląskie ; structural analysis of networks ; transport networks ; rail transport

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 408-420

Abstrakt:

Sieci transportowe stanowią jeden z najistotniejszych elementów sprawnego funkcjonowania gospodarki każdego państwa oraz jego społeczeństwa. Stanowią one również kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, w tym przedsiębiorstw realizujących transport zbiorowy na danym obszarze lub w regionie. W artykule dokonano analizy strukturalnej sieci kolejowej wykorzystywanej do realizacji usług transportowych przez spółkę Koleje Śląskie. Przeprowadzone analizy oraz ich wyniki umożliwiły uzyskanie informacji na temat aktualnej struktury sieci oraz pozwoliły na wyciągnięcie wniosków umożliwiających ewentualne usprawnienie analizowanej sieci transportowej przez spółkę, co powinno stanowić istotny element strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.30

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: