Object structure
Title:

Adaptacyjność usługodawców logistycznych a ich współpraca z klientami w łańcuchu dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Adaptability of logistics service providers vs. their cooperation with customers in the supply chain

Creator:

Świtała, Marcin

Subject and Keywords:

adaptacyjność ; usługodawcy logistyczni ; współpraca w łańcuchu dostaw ; performance ; adaptability ; logistics service providers ; supply chain cooperation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 421-430

Abstrakt:

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 110 przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych zlecających obsługę logistyczną. Celem badania było określenie zależności między adaptacyjnością usługodawców logistycznych a ich współpracą z klientami. Sformułowano hipotezę o istotnej i pozytywnej zależności między tymi zmiennymi, którą zweryfikowano w drodze ilościowej analizy danych zgromadzonych z zastosowaniem ankiety elektronicznej. Analizę oraz interpretację danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS. Wyniki badań wskazują, że respondentów cechuje większa skłonność do wyrażania pozytywnych niż negatywnych opinii na temat zdolności adaptacyjnych usługodawców logistycznych, jak i dowodzą istnienia pozytywnej zależności między adaptacyjnością a współpracą z klientami w łańcuchu dostaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.31

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: