Object structure
Title:

Znaczenie start-upów dla budowy inteligentnych miast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of startups building for the creation of intelligent cities

Creator:

Brdulak, Anna

Subject and Keywords:

start-up ; innowacje ; smart city ; inteligentne miasto ; kapitał społeczny ; innovation ; intelligent city ; social capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 443-452

Abstrakt:

Rozwój przedsiębiorczości ma istotny wpływ z punktu widzenia budowania struktur inteligentnego miasta (smart city). Szczególną rolę odgrywają start-upy, innowacyjne przedsięwzięcia. Innowacyjny profil działalności start-upów sprawia, że kanały, przez które wywierają one wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, są bardziej różnorodne niż w przypadku pozostałych grup przedsiębiorstw. Ich oddziaływanie na gospodarkę wydaje się kluczowe również z punktu widzenia tworzenia kapitału społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań prowadzonych przez autorkę, we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, mających na celu szczegółową charakterystykę środowiska startupowego we Wrocławiu. Wyniki badań mają posłużyć w przyszłości do opracowania narzędzi wsparcia innowacyjnych biznesów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.33

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: