Object structure
Title:

Koncepcje logistyczne i modele biznesowe na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistics concepts and business models in favour of sustainable development of the city

Creator:

Kauf, Sabina

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; logistyka miasta ; koncepcje logistyki miasta ; sustainable development ; city logistics ; concepts of city logistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 461-470

Abstrakt:

Dokonujące się przemiany społeczno-gospodarcze powodują, że konwencjonalne struktury logistyczne obszarów zurbanizowanych w przyszłości nie będą w stanie obsłużyć rosnących potrzeb miast w zakresie ich zaopatrzenia i zagospodarowania odpadów. Istniejąca infrastruktura już dziś sięgnęła granic przepustowości, a zapotrzebowanie na przestrzeń przeznaczoną na realizację zadań transportowych i logistycznych stale rośnie. Możliwości jej rozbudowy są ograniczone. Dla zapewnienia zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miast konieczne jest poszukiwanie nowych koncepcji i modeli biznesowych dotyczących projektowania oraz wykorzystania infrastruktury logistycznej. Powinny one opierać się na konsolidacji przepływów, pozwalających na generowanie efektów synergicznych w miejskich łańcuchach dostaw. Obserwowane tendencje skłaniają do podjęcia problematyki zarządzania przepływami w mieście oraz wskazania rozwiązań pozwalających na niezakłócone i zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zaopatrzenie miast

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.35

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: