Object structure
Title:

Strategie logistyki miejskiej wobec koncepcji smart city na przykładzie miast polskich i zachodnioeuropejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategies of urban logistics towards the smart city concept on the example of Polish and West European cities

Creator:

Rześny-Cieplińska, Jagienka

Subject and Keywords:

logistyka miejska ; strategie ; smart city ; city logistics ; strategies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 471-480

Abstrakt:

Nadmierna urbanizacja i rosnąca liczba ludności w miastach stanowią poważne wyzwanie dla zarządzania miastem, a w szczególności dla logistyki miejskiej. Dziedzina ta, sprowadzająca się do koordynacji i synchronizacji przepływów na obszarach zurbanizowanych, zyskuje więc na znaczeniu w ujęciu strategicznym. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie rozwiązań z zakresu Smart Mobility w ramach rozwiązań logistyki miejskiej realizowanych w polskich miastach w dążeniu do zostania miastami inteligentnymi. Przedstawione w artykule wnioski przygotowano w oparciu o dwie fazy badawcze – analityczną i syntetyczną. Pierwsza zawiera przegląd literatury oraz unijnych dokumentów źródłowych, analizę przypadków strategicznych rozwiązań miast europejskich. Dodatkowo zastosowano tu wywiad pogłębiony z przedstawicielami władz miejskich badanych miast. W fazie syntetycznej na bazie analiz teoretycznych oraz praktycznych wyciągnięto wnioski końcowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.36

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: