Object structure
Title:

Schody stereotomiczne. Idea „rysu" stereotomicznego a rzuty prostokątne w metodzie Monge'a

Group publication title:

Architectus

Title in english:

Stereotomic stairs. The idea of stereotomic "draft" stairs and rectangular projections in the method of Monge

Creator:

Mycak, Oleg

Contributor:

Łużyniecka, Ewa. Redakcja

Subject and Keywords:

architektura - czasopisma ; obiekt architektoniczny ; element konstrukcji

Description:

Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2005, nr 1-2 (17-18), s. 111-126

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link ; www.architectus.arch.pwr.wroc.pl ; <sygn. PWr A5234III> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) - Czasopisma PWr ; Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2005 ; Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2005, nr 1-2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Coverage:

Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

×

Citation

Citation style: