Object structure
Title:

Intersekcjonalność w polityce społecznej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Intersectionality in social policy

Creator:

Zapędowska- Kling, Kaja

Subject and Keywords:

intersekcjonalność ; polityka społeczna ; ryzyko socjalne ; nierówności społeczne ; dyskryminacja wielokrotna ; ntersectionality ; social policy ; social risk ; social inequalities ; multiple discrimination

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 20-34

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest wykazanie zasadności zastosowania analizy intersekcjonalnej w badaniach nad polityką społeczną. Intersekcjonalność jest interdyscyplinarną perspektywą badawczą wywodzącą się ze studiów nad postkolonializmem i nierównościami (minority studies). Obecnie analiza intersekcjonalna ma szerokie zastosowanie w naukach społecznych oraz w badaniach nad kulturą. Główna teza referatu bazuje na przekonaniu o tym, że krzyżujące się, interferujące ze sobą kategorie społeczne (takie jak płeć, wiek, klasa, rasa i etniczność, (nie)pełnosprawność, poziom wykształcenia oraz inne) tworzą zróżnicowane ryzyka socjalne. Autorka wskazuje na przykłady dyskryminacji wielokrotnej oraz dokonuje przeglądu różnych instrumentów polityki społecznej, które w sposób konstruktywny adresują kwestie społecznych nierówności. Publikacja stanowi analizę korzyści wynikających z adaptacji perspektywy intersekcjonalnej na etapie planowania i tworzenia polityk społecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: