Object structure

Title:

Dochód gwarantowany – utopia czy warunek realizacji koncepcji rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu?

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

A guaranteed income − utopia or the condition of the implementation of the concept of development conducive to social inclusion?

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

dochód gwarantowany ; bezwarunkowy dochód podstawowy ; ubóstwo ; włączenie społeczne ; guaranteed income ; unconditional basic income ; poverty ; social inclusion

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 35-53

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce rynkowej nasila się polaryzacja dochodowa, zwiększa się prekaryzacja miejsc pracy, rośnie również bezrobocie technologiczne. W tej nowej rzeczywistości wzrasta zainteresowanie ideą dochodu gwarantowanego, oznaczającego bezwarunkowe świadczenie finansowe skierowane do każdego obywatela danego kraju. Zasadniczy problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o zasadność wdrożenia idei dochodu gwarantowanego w kontekście realizacji koncepcji rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pierwsza część artykułu obejmuje analizę danych wtórnych, na podstawie których określono skalę zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej. W drugiej części na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano główne cechy bezwarunkowego dochodu podstawowego, rozwiązania odzwierciedlającego ideę dochodu gwarantowanego. Skupiono się przy tym na przeglądzie argumentów przemawiających za wdrożeniem tego rozwiązania oraz przeciw realizacji tego pomysłu.We współczesnej gospodarce rynkowej nasila się polaryzacja dochodowa, zwiększa się prekaryzacja miejsc pracy, rośnie również bezrobocie technologiczne. W tej nowej rzeczywistości wzrasta zainteresowanie ideą dochodu gwarantowanego, oznaczającego bezwarunkowe świadczenie finansowe skierowane do każdego obywatela danego kraju. Zasadniczy problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o zasadność wdrożenia idei dochodu gwarantowanego w kontekście realizacji koncepcji rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pierwsza część artykułu obejmuje analizę danych wtórnych, na podstawie których określono skalę zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej. W drugiej części na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano główne cechy bezwarunkowego dochodu podstawowego, rozwiązania odzwierciedlającego ideę dochodu gwarantowanego. Skupiono się przy tym na przeglądzie argumentów przemawiających za wdrożeniem tego rozwiązania oraz przeciw realizacji tego pomysłu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.03

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu